10.november lander de første F35-flyene på Ørland flystasjon. Det markerer en ny epoke for lokalsamfunnet, regionen og landsdelen.

      Vi i Ørland Sparebank har fulgt nøye med i utviklingen innenfor og utenfor flystasjonen siden vedtaket for fem år siden. Vi gleder oss over hvilken posisjon Ørland har og får i forsvarssammenheng, og hvilken betydning dette vil ha for utviklingen av lokalsamfunnet, regionen og landsdelen.
    Samtidig vet vi godt at vedtaket har kostet og vil koste mye for flere innbyggere i Ørland, og at det er flere som er berørt på forskjellige måter, blant annet som følge av flytting og salg av hus og gård.
    Selv om prisen for utvikling kan være høy for enkelte, er verdien av investeringene store for fellesskapet. Bygge- og anleggsarbeidene har pågått i flere år, og vil fortsette i enda flere. Ordrebøkene fylles hos lokale bedrifter, og optimismen fører til flere ansettelser, investeringer, tilflytting, boligbygging og generell vekst.

MULIGHETENES ARENA
    Etableringen av kampflybasen skaper også en mulighetens arena for vekst på mange områder og det forventes nyetableringer av bedrifter relatert til denne aktiviteten. Mulighetene er mange og Ørland Sparebank jobber aktivt for at eksterne leverandører og kunnskapsmiljøer skal etablere seg i tett tilknytning til flystasjonen. Det vil i sin tur kunne gi ringvirkninger i form av nye lokale etableringer som igjen kan inspirere andre.
    Vi vet at innbyggerne også viser stolthet og har et eierskap som vertskapskommune for Ørland flystasjon. Det beste symbolet på denne utviklingen vil være det nye jagerflyet F-35. Derfor har vi valgt å anskaffe oss en modell av flyet og stille det ut i bankens lokaler.