Vi har en håndfull kunder som må bestille seg kort som gjør at de kan benytte minibank. Våre ansatte vil hjelpe dem som ikke føler seg trygge på å ta ut penger i minibank.

Ørland Sparebank har i dag to minibanker. Den ene står ute og den andre står inne i automatsonen. Den i automatsonen tar også imot innskudd. I tillegg er det en automat som gir vekslepenger.

Skranken på innsiden i banken vil fortsatt være bemannet, men arbeidsoppgavene endrer seg. Samtidig med at kontanthåndteringen blir mindre øker kundenes behov rådgivning; både når det gjelder lån, sparing og plassering, men også liv—og skadeforsikring. Vi er opptatt av at Ørland Sparebank skal være best på rådgivning for våre kunder.