Det er Ørland Frivillighetssentral som inviterer til Frivillighetsdagen 2018, lørdag 15. september kl 11:00 - 14:00 i Meierigården.

Leder i Ørland Frivillighetssentral Margaret Aune håper at denne dagen kan vise mangfoldet av frivillige lag og organisasjoner som fins på Ørland.

Gårdsplassen fylles med stands og aktiviteter. Fra scenen blir det kunstneriske innslag, og Husflidsstua holdes åpen med kaffe- og vaffelsalg.

Meieriet Frivillighetens Hus scene

 

Margaret har kontor i Meieriet Frivillighetens Hus. Ørland Frivillighetssentral skal være en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. De har flere arrangement gjennom året, som er åpen for alle. I tillegg har de blant annet utlån av tur- og fritidsutstyr, og bidrar ved forskjellige arrangement rundt omkring i lokalmiljøet.

I tillegg til Ørland Frivillighetssentral er det 10 lag og organisasjoner som holder til i Frivillighetens Hus, som er det røde Meieribygget. Bygget eies av Ørland kommune. Organisasjonen Meieriet Frivillighetes Hus består av lag og organisasjoner som har medlemskap i Frivillighetens Hus.

Ved etablering av scene og tilrettelegging av uteområdet rundt Meieriet håper styret i Meieriet Frivillighetens Hus å danne en møteplass der unge og eldre, nye og gamle innbyggere kan treffes.

Vi er glade for å kunne bidra til dette - og ønsker lykke til!

 

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel i nærområdet.

Vi bidrar blant annet ved å være stolt sponsor til mange lag og organisasjoner, noe som blant annet gir dem mulighet for langsiktig planlegging. Gjennom vår gavetildeling har mange av fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter har blitt virkeliggjorte.

Vi vet at det legges ned stor innsats og utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur, og vi er ydmyke og takknemlige - det er veldig artig å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra som her!