Til sammen mottok Ørland Sparebank søknader på over 2,5 millioner i årets gavetildeling. Det er generalforsamlingen, bankens høyeste organ, som vedtar fordelingen av gavemidler. I år ble kr 500.000 fordelt på til sammen 33 lag og organisasjoner.

Ørland Sparebank ønsker med gavetildelingen å bidra til økt aktivitet og trivsel i lokalmiljøet. Vi er imponert over den enorme innsatsen som legges ned i de ulike lag og organisasjoner, og ønsker alle lykke til med de prosjekt de har fått støtte til.

En fullstendig oversikt over tildelingen finner du her:

Ørland Sparebank - stolt sponsor og samarbeidspartner