Hvert år gir Ørland Sparebank deler av sitt overskudd som gaver til lokale lag og organisasjoner.

Takket være våre kunder kan Ørland Sparebank være en god bidragsyter til utvikling av lokalsamfunnet vårt. 

Når banken går godt sørger vi for at overskuddet blir igjen i nærmiljøet. Da er du som kunde med og bidrar til at våre lag og organisasjoner kan bruke mindre tid på økonomi - og mer tid på aktivitet.

I 2018 ga Ørland Sparebank ca 2 millioner kroner til lag og organisasjoner i lokalsamfunnet. Det tilsvarer MANGE timer med loddsalg eller flaskeinnsamling!

For å søke om gavemidler benyttes digitalskjema: 


Søknad gavetildeling 31.12.19 

Alle lag og organsisasjoner som søker må ha:

  • organisasjonsnummer
  • lokal tilhørighet
  • kundeforhold i Ørland Sparebank

Hva kan det søkes støtte til :

  • prosjekter
  • aktiviteter
  • tiltak

Målgruppen barn og ungdom blir prioritert. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med markedsansvarlig Janne Eldrid Vik: jv@orland-sparebank.no / tlf 900 34 001

NB: Søknadsfrist: 31.12.19 

 

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, og det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel. Gjennom vår gavetildeling har mange av fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter har blitt virkeliggjorte.  Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur,  og er ydmyke og takknemlige - det er veldig stas å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra som her!