Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, og bidra til økt aktivitet og trivsel for alle.

 

I 2018 ga Ørland Sparebank ca 2 millioner kroner til lag og organisasjoner i lokalsamfunnet.

Dette blant annet gjennom sponsoravtaler, gavetildeling og samarbeidsavtaler.

Vi ga også 5 millioner kroner til bygging av Ørland Sparebank Arena,

samt at vi skal bidra med enda 5 millioner kroner til drift de neste 20 årene.

 

Når banken har lojale og gode kunder, sørger vi for at overskudd blir igjen i nærmiljøet.

Da er du som kunde med og bidrar til at våre lag og organisasjoner kan bruke mindre tid på økonomi  - og mer tid på aktivitet.

 

Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur, og vi er ydmyke og takknemlige

- det er veldig artig å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra som her!

 

Nå er årets gavetildeling foretatt av bankens generalforsamling, resultatet ser dere her:

 

Gavetildeling 2019 

 

Takk til våre kunder som gjør dette mulig – og takk til alle lag og organisasjoner som skaper liv og røre i lokalsamfunnet!