Hvert år gir Ørland Sparebank deler av sitt overskudd til gaver til allmennyttige formål.

Frivillige lag og organisasjoner som har prosjekt, aktivitet og tiltak som er rettet mot barn og ungdom blir prioritert.

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, og det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel. Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur. Gjennom vår gavetildeling har mange av fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter har blitt virkeliggjorte.

For å søke om gavemidler benyttes skjema, samt at det sendes med en søknad og budsjett. Skjema vil bli lagt ut her i desember 2019.

Søknaden kan sendes på e-post: post@orland-sparebank.no (merkes med Gavetildeling 2020) eller
pr. post: Ørland Sparebank v/Gavetildeling, Postboks 40, 7129 Brekstad.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med markedsansvarlig Janne Eldrid Vik: jv@orland-sparebank.no / tlf 900 34 001

Søknadsfrist: 20.01.20