Det er kundene i Ørland Sparebank som skal bestemme hvordan disse midlene blir fordelt.

Når søknadsfrist er passert, plukker en jury ut kandidatene som deltar. Så kan våre kunder stemme på sin favoritt.

 

Hvem kan søke på Lokalbidraget?

Frivillige lag og organisasjoner som har prosjekt, aktiviteter og tiltak som vil skape økt trivsel og aktivitet i lokalsamfunnet vårt.

 

Lag/ organisasjon må ha:

  • organisasjonsnummer
  • lokal tilknytning
  • kundeforhold i Ørland Sparebank

På søknaden trenger vi blant annet:

  • Navn på lag/ organisasjon
  • Kategori (Kultur, Idrett eller Øvrige interesseorganisasjoner)
  • Beskrivelse av formål
  • Bilde/ logo

Fyll ut søknadsskjema, og sende dette til post@orland-sparebank.no. Legg ved logo og/ eller bilde som kan benyttes i presentasjon av prosjektet.

 

Søknadsfrist 15.09.19.

Søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema

 

Når søknadsfristen er passert vil en jury plukke ut kandidatene som våre kunder kan gi sin stemme til.

 

Har du spørsmål kan du kontakt markedsansvarlig Janne Eldrid Vik på jv@orland-sparebank.no / tlf 900 34 001

 

Takket være våre kunder kan Ørland Sparebank være en god bidragsyter til lokalsamfunnet vårt.

I 2018 ga Ørland Sparebank ca 2 millioner kroner til lag og organisasjoner i lokalsamfunnet.

Dette blant annet gjennom sponsoravtaler, gavetildeling og samarbeidsavtaler. Vi bidro også med kr 5 millioner kroner til bygging av Ørland Sparebank Arena, samt at vi skal gi ytterligere kr 5 millioner kroner til drift de neste 20 årene.

Når banken har lojale og gode kunder, sørger vi for at overskuddet blir igjen i nærmiljøet. Da er du som kunde med og bidrar til at våre lag og organisasjoner kan bruke litt mindre tid på økonomi - og mer tid på aktivitet.

Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt, og er ydmyke og takknemlige - det er veldig artig å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra!