Fem millioner kroner gis ved byggestart, mens fem millioner kroner er sponsorbidrag som fordeles over 20 år.

Dette er den største gaven Ørland Sparebank har gitt, sier banksjef Pål Talmo. Banken har bidratt til store prosjekt også tidligere, blant annet ga vi fem millioner kroner da Ørland Kultursenter ble bygd. Vi er stolte og glade for å være en del av utviklingen på Ørland.

Like viktig for oss er det at vi hvert år støtter vi lokale lag og organisasjoner med ca 1,5 millioner kroner, i form av sponsor- og gavetildeling. Bidraget til bygging av ny idrettshall vil ikke påvirke dette, sier økonomisjef Joar Dyrendahl. Vi skal være en god støttespiller til både idrett og kultur også fremover.

På bildet ser vi fra venstre økonomisjef Joar Dyrendahl, banksjef Pål Talmo og salg- og markedsansvarlig Gudmund Brodersen.