Vinneren av Ørland Sparebanks kunststipend 2017, Ellen K. Solberg er en aktiv dame som har deltatt på mange utstillinger, både i Norge og utlandet. Hun har blant annet utformet skulptur fra barnetegning til Prinsesse Ingrid Aleksandras skulpturpark.

Utstillingen Ellen presenterer på Ørland heter "På grensen", og omhandler flyktninger. Hun lager små figurer etter bilder i aviser, for å nå ut med sitt budskap. Hver figur tar utgangspunkt i en flyktning på bildene.

Ørland Sparebanks kunsstipend het tidligere Fosen Stipendiatet, og har en lang tradisjon. Ørland Bjugn Kunstforening er jury, og vi er veldig takknemlig for alt arbeidet de legger ned i forbindelse med dette. Som en del av prosjektet blir elever ved 8 trinn på Ørland invitert til gruppearbeid sammen med kunstneren.

Vi var tilstede på åpning og gratulerte Ellen K. Solberg og Ørland Bjugn Kunstforening med utstillingen.  Vi håper mange besøker utstillingen - det fortjener den!