Endringen for nye lån gjøres gjeldende fra 5. desember og for eksisterende kunder fra 18. januar.

Endringene gjøres som en følge av at pengemarkedsrenten har gått opp og at markedet for øvrig har tilpasset seg det.

Kundene som får endringer vil motta eget brev om endringen i sin nettbank eller pr. post.