Endringen for nye lån gjøres gjeldende fra 11.10.18 og for eksisterende kunder fra 03.12.18.

Endringene gjøres som en følge av at pengemarkedsrenten har gått opp og at markedet for øvrig har tilpasset seg dette.

Kundene som får endringer vil motta eget brev om endringen i sin nettbank eller pr. post.