ØNSKET KVALIFIKASJONER
• Økonomisk utdannelse, fortrinnsvis bachelorgrad eller høyere
• Erfaring fra salg til bedriftsmarkedet, gjerne fra bank eller forsikring
• Kredittfaglig innsikt og erfaring, gjerne fra annen bank i Eika-Gruppen
• Selvstendig, resultatorientert og endringsdyktig
• Utadvendt og kontaktskapende
• God, generell IT-kompetanse

VI TILBYR
• Et godt og spennende arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser
• Gode forsikrings- og pensjonsavtaler
• Gode muligheter for videreutvikling

For ytterligere informasjon om stillingen:
Torbjørn Brandtsegg, tlf 416 09 366
Gudmund Brodersen, tlf. 473 95 251

Søknad med CV sendes:
Ørland Sparebank v/Gudmund Brodersen, Postboks 40, 7129 Brekstad,
eller på e-post:
gb@orland-sparebank.no
innen 15. september 2016.

Ørland Sparebank er en selvstendig og lokal bank med 27 ansatte og en aktivitetskapital på 3,6 mrd. kroner.
Banken er medlem av Eika Gruppen AS sammen med 74 andre sparebanker, og tilbyr produkter innen forsikring, kort, finans og forvaltning.
Vi legger stor vekt på personlige relasjoner og høy servicegrad. Banken og regionen går inn i en tid med store og spennende
utfordringer. Det skal bygges ny kampflybase og vindmølleparker, og på få år skal det bygges for mange milliarder kroner.
Det gir oss unike muligheter. Vi søker derfor etter ny medarbeider for å ivareta og utvikle relasjoner til eksisterende og nye
kunder. Banken holder til i helt nye lokaler på Brekstad.