HOVEDARBEIDSOMRÅDER

• Kundekontakt ovenfor eksisterende og nye kunder

• Kundeservice tjeneste

• Salg av våre produkter

 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

• Utadvendt og kontaktskapende legning med interesse for kundebehandling

• Ønskelig med økonomisk utdannelse

• Praksis fra bank eller finans vil være en fordel

• Erfaring fra salg og kundebehandling

• Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre

 

Ytterligere informasjon om vikariatene gis av

Gudmund Brodersen, tlf. 473 95 251

Søknad med en kort CV, sendes

Ørland Sparebank v/Gudmund Brodersen,

Postboks 40, 7129 Brekstad, eller på e-post:

gb@orland-sparebank.no innen 03. april 2018

 

Ørland Sparebank er en selvstendig og lokal sparebank med 27 ansatte og en forretningskapital på 3,8 milliarder kroner. Banken er medlem av Eika Gruppen sammen

med 68 andre sparebanker. Vi legger stor vekt på personlige relasjoner og høy servicegrad til for våre kunder.