3 grunner til å forsikre barnet ditt

Når du først kjøper en barneforsikring, håper du selvsagt at du aldri skal få bruk for den. Men om det først blir sånn, skal du vite at barnet og familien får den hjelpen og oppfølgingen dere trenger.

1. Du får en bekymring mindre i en vanskelig tid. Det er nok å tenke på om barnet ditt blir sykt eller skader seg alvorlig. Med en barneforsikring trenger du i hvert fall ikke å bekymre deg om det økonomiske.
2. Du kan fokusere på det som betyr noe. Når livet blir snudd opp-ned er det nok av ting å sette seg inn i, og kamper som må vinnes. En barneforsikring kan muliggjøre permisjon fra jobb for å tilbringe mer tid sammen med barnet ditt.
3. Du gir barnet en bedre fremtid. Barneforsikringen dekker blant annet utgifter til medisinsk behandling, reiseutgifter ved behandling og nødvendig tilpassing av hjemmet ditt. Barnet står dermed bedre rustet til å møte en annerledes hverdag 

Kontakt meg om barneforskring

Mor som klemmer sønn - Ta vare på deg og dine barneforsikring Ørland Sparebank

Forsikringen kan kjøpes fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Det er en kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring, og gjelder frem til fylte 26 år.

Forsikringen gir utbetalinger ved:

  • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
  • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
  • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
  • Utvalgte alvorlige sykdommer
  • Behov for langvarig pleie/omsorg
  • Dødsfall
  • Arbeidsuførhet
  • Behandlingsutgifter

Kontakt meg om barneforskring