Vi inviterer alle til informasjonsmøte om egenkapitalbevis i Ørland Sparebank

Torsdag 14.11.19 kl 19:00 i Ørland Sparebank

  • Hva er egenkapitalbevis?
  • Hvordan kjøpe egenkapitalbevis?
  • Informasjon om Ørland Sparebank og annen praktisk informasjon.

Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål, både i møtet og etter møtet enkeltvis dersom man ønsker dette.

Meld deg på ekbevis@orland-sparebank.no / tlf 72 52 30 40 innen 13.11.19 (Vi trenger navn, e-post og telefonnummer)

Tegningsperioden for egenkapitalbevis er fra 11.11.19 kl 09:00 - 29.11.19 kl 15:00.

 

Mer informasjon om dette finner du her 

Informasjon om egenkapitalbevis

 

Generalforsamling i Ørland Sparebank har vedtatt at banken etablerer eierandelskapital og gjennomfører en emisjon av egenkapitalbevis. Ørland Sparebank vil utstede omsettelige egenkapitalbevis for å etablere eierandelskapital som en del av bankens egenkapital. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Det skal utstedes minimum 300.000 og maksimum 400.000 egenkapitalsbevis. Egenkapitalbevisene er pålydende NOK 100, tegningskurs er NOK 105. Minste tegningssum er kr 10.500. Banken har etablert et garantikonsortium som garanterer for tegning av minimum NOK 31.500.000. 

Representanter fra egenkapitalbeviseierne vil bli representert i generalforsamlingen.