Hvem kan bli eier?

Vi ønsker å legge listen så lav som mulig for at flest mulig får anledning til å bli eiere. Man kan kjøpe minimum 100 egenkapitalbevis á kr 105, altså kr 10.500. Vi håper og tror det er overkommelig for mange.

 

Hvorfor gjør banken dette nå?

• Sikre lokal innflytelse og eierskap i banken før en eventuell fusjon med Stadsbygd Sparebank.
• La lokale eiere ta del i verdiskapningen og videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringslivet.
• Styrke bankens egenkapitalsituasjon for å legge til rette for sterkere vekst og markedsposisjon.

 

Hvorfor skal du bli medeier i banken?

Egenkapitalbevis gir rett til utbytte, som betyr at eierne får sin del av bankens overskudd utbetalt årlig. De siste tre årene har avkastningen gjennomsnittlig vært på 7,9%.
Eierne av egenkapitalbevis vil utgjøre 1/4 av medlemmene i generalforsamlingen.

 

Risiko?

På tross av 170 år med historisk gode resultater og en solid kundeportefølje, må man alltid ta høyde for at det er risiko involvert i investeringer.

 

Egenkapitalbevisene kan senere selges via Norne Securities AS dersom du ønsker det.

Se vår hjemmeside for mer informasjon: www.orland-sparebank.no/Egenkapitalbevis

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon dersom du ønsker det:
ekbevis@orland-sparebank.no / tlf 72 52 30 40