INNKALLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG TIL GENERALFORSAMLING

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamling holdes:

Torsdag 4. mars 2021 kl. 16:30

Møtet holdes i bankens lokaler.

 

Husk smittevernshensyn korona:

- bruk antibac når du kommer inn i banken

- hold god avstand og sett deg på henvist plass

- kom bare hvis du er frisk.

 

Saksliste:

1/21 Godkjenne innkalling og oppmøte, valg av møteleder, velge to personer til å signere

protokollen sammen med møteleder.

2/21 Valg. Innstilling fra valgkomiteen er vedlagt.

 

Egenkapitalbeviseierne i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Verger stemmer som rettslig stedfortreder for umyndige egenkapitalbeviseiere. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand.

Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir fylt ut og returnert.

 

Begge skjemaene må være mottatt og registrert i banken innen mandag 01.03.21 kl. 15.30.

 

Innsending av skjema:

  • epost: ekbevis@orland-sparebank.no (merkes «valgmøte EKB»)
  • leveres i postluka utenfor bankens hovedinngang
  • sendes pr. post: Ørland Sparebank, pb 40, 7129 Brekstad.

 

Denne innkallingen sendes til samtlige egenkapitalbeviseiere, og vil bli publisert på bankenshjemmeside: www.orland-sparebank.no Her finner du også bankens vedtekter.

 

Med vennlig hilsen

for Ørland Sparebank

 

Ørland Sparebanks valgkomite v/ valgkomiteens leder Janne Eldrid Vik

 

Vedlegg:

Påmeldingsskjema valgmøte og fullmaktsskjema

Valgkomiteens forslag (innstilling)