Overtegning på 57,4 %

Tegningsperioden for egenkapitalbevis er over. Emisjonen ble overtegnet med ca. 57,4 %: Det endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 629 500 av inntil 400 000 tilbudte. Det vil utstedes 400 000 egenkapitalbevis i Emisjonen, hver pålydende kr 100. Ørland Sparebanks vedtektsfestede eierandelskapital utgjør etter dette kr 40 000 000.

Styret i Ørland Sparebank vedtok 03.12.2019 den endelige tildelingen av egenkapitalbevis tilbudt i Emisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene som fremgår av vedtak i ekstraordinær generalforsamling av 03.10.2019, og prospektet datert 05.11.2019.

Alle som har tegnet egenkapitalbevis har nå fått tilsendt varsel om det endelige antall.

Betaling for egenkapitalbevis blir belastet oppgitt kontonummer den 06.12.19.

Godt fornøyd

Noe av bakrunnen for at det ble gjennomført en emisjon:

• Sikre lokal innflytelse og eierskap i banken før en eventuell fusjon med Stadsbygd Sparebank.
• La lokale eiere ta del i verdiskapningen og videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringslivet.
• Styrke bankens egenkapitalsituasjon for å legge til rette for sterkere vekst og markedsposisjon.

Ørland Sparebank er veldig godt fornøyd med oppslutningen rundt emisjon, og takker alle som har tegnet egenkapitalbevis.

Hele børsmeldingen ser du her: Børsmelding