Fra tomt til ferdig bygg er en lang prosess, og er det mange regler og forskrifter å ta hensyn til.

Anne-Lise, som er bankens fagansvarlig på forsikring, sier at formålet med møtet var fokus på forsikringsbehov og forsikringsplikt i de forskjellige faser.

 - Vi er opptatt av at hver enkelt kunde skal få rådgiving tilpasset sine behov, både på forsikring og andre områder. Å ha en åpen dialog er viktig. Det skal være lav terksel for våre kunder å ta kontakt, blant annet for å rådføre seg før man gjør noe. Da kan man unngå økonomiske feller, sier Anne-Lise.

I tillegg til rådgiving for hver kunde, opplever både banken og kundene at det er nyttig at flere treffes samtidig. Da har alle mulighet til å dele erfaringer, og lære av hverandre.

 

Pliktene kaller på kontoret, men ville bare gi tilbakemelding om at jeg synes det va veldig interessant! (melding fra kunde som måtte gå umiddelbart etter møtet)

 

I tillegg til Anne-Lise, Ketil og Torbjørn fra BM-gruppen i Ørland Sparebank, var Morten Bergum og Frode Strøm Hagen fra Eika Forsikring på møtet. De tok en generell gjennomgang, med hovedfokus på blant annet:

  • Tomteeiers/byggherres ansvar og forsikringsplikt
  • Entreprenørens ansvar og forsikringsplikt
  • Entreprenør/Prosjektforsikring
  • Formueskade
  • Bygg under oppføring
  • Forsikring av ferdig bygg

Vi takker alle som deltok - og håper dette ble en bra start på dagen!