Takket være våre kunder kan Ørland Sparebank være en solid bidragsyter til utvikling av lokalsamfunnet vårt

Når banken går godt sørger vi for at overskuddet kommer nærmiljøet til gode. Det er viktig for oss å legge til rette for aktivitet og trivsel i Ørland - spesielt for barn og ungdom. 

Årets gavetildeling på kr 600.000 er fordelt av bankens generalforsamling. I alt 27 lokale lag og organisasjoner får pengegaver til prosjekt og tiltak de har søkt støtte til

Gjennom vår gavetildeling har mange lag og organsisjoner fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter har blitt virkeliggjorte. Men aktivitet skapes ikke bare av penger - det legges ned utallige dugnadstimer og gjøres mye godt og viktig arbeid i lokale lag og organisasjoner. Vi er utrolig stolte og takknemlige: Det er veldig stas å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra som her!  

Utdeling av pengene

Tidligere har vi presentert hvem som mottar gaver på et felles arrangement i banken. Dette kan vi ikke gjøre i år på grunn av koronapandemien. Men: på bildet ser dere bankfolk med utstyr fra endel av mottakere og noen av sjekkene vi har gjort klare. Plutselig kommer vi til ditt lag og overleverer sjekken, så avtaler vi når overføringen skjer. Vi gleder oss! 

I tillegg til gavetildelingen har Ørland Sparebank mange sponsoravtaler og samarbeidsavtaler. Dette gir en forutsigbarhet i økonomien til mange lokale lag og organisasjoner. Så kan de bruke mer tid på aktivitet, mindre tid på økonomi. 

Her er en oversikt over hvem som har fått penger på årets gavetildeling.