Hvert år gir Ørland Sparebank deler av sitt overskudd som gaver til allmennyttige formål.

Alle lokale lag og organisasjoner kan søke. Frivillige lag og organisasjoner som har prosjekt, aktivitet og tiltak som er rettet mot barn og ungdom blir prioritert. Det er mulig å søke støtte om både små og store beløp. 

Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur. Gavetildeling skal bidra til at det kan brukes mindre tid på økonomi og heller mer tid på aktivitet. 

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, og det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel. Gjennom vår gavetildeling har mange av fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter har blitt virkeliggjorte. 

For å motta støtte må laget ha følgende:

  • organisasjonsnummer
  • lokal tilknytning

Laget bør ha et kundeforhold i Ørland Sparebank

For å søke om gavemidler benyttes dette digitale søknadsskjema:

Søknadsskjema gavetildeling frist 31.01.21

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med markedsansvarlig Janne Eldrid Vik: jv@orland-sparebank.no / tlf 900 34 001