Hvert år gir vi ca 2 millioner kroner til lokalsamfunnet.

Dette takket være våre kunder - når banken går godt sørger vi for at overskuddet blir i nærmiljøet. Da kan lag og organisasjoner bruke litt mindre tid på økonomi - og enda mer tid på aktivitet. 
Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt, og vi er ydmyke og takknemlige - det er herlig å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra som her!

Målet er å bidra til økt aktivitet og enda mer trivsel i lokalsamfunnet.

 Pengestøtten gis på forskjellige måter, som blant annet:

  • Langsiktige sponsoravtaler med mange lokale lag og organisasjoner, som gir dem forutsigbarhet i økonomien.
  • Vi samarbeider og støtter ulike prosjekt fortløpende. 
  • Årlig gavetildeling, der det er bankens generalforsamling som vedtar fordelingen. 

Vi takker for alle søknader vi mottak i år - og følg med: det kommer flere muligheter til å søke om støtte i løpet av 2021!

Gratulerer til alle mottakere av gavetildeling 2021, her ser du hvem som har fått støtte:

Hvem

Austråttdagan

Bjugn IL Ski

Bjugn Karateklubb

Elevråd Fagerenget Montessoriskole

Fosen Kajakklubb

Fosen MS-Forening

Gammelskolens Venner

Handikappede Barns foreldreforening Trøndelag

Musikklaget Kornetten

Opphaug Vel

Ottersbo IV velforening

Prestegårdsjordet Velforening

Rønne Grendalag

Storfosna Velforening

Uthaug Slip & Marina

Uthaug Songlag

Uthaug Velforening

Yrjar Heimbygdslag

Ørland Ballklubb

Ørland Barne- og Ungdomskorps

Ørland Bluesklubb

Ørland Bygdeungdomslag

Ørland Frisbeeklubb

Ørland Gospelkor

Ørland Klatreklubb

Ørland Motorcross

Ørland Sangforening

Ørlendingen Skytterlag