Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet. De valgte medlemmene skal samlet avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt sanfunnsfunkjson.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer:

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.
4 medlemmer og 2 varamedlem velges av og blant de ansatte.
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne 

Oversikt over generalforsamling 2020

Kundevalgte Per Amund Amundsveen 2017 - 2020
Mai Lis Hvitsand 2017 - 2020
Lars Bonvik 2018 - 2021
Gunn Eva Haug 2019 - 2022
May-Britt Halvorsen 2019 - 2022
Hilde Kristin Sandvik 2020 - 2023
Dag Inge Hernes 2020 - 2023
Roar Birkelund 2020 - 2023
Vara Håkon Langstrand Sannan 2017 - 2020
Vegard Rabban 2020 - 2023
Margaret Aune 2020 - 2023
Anne Grete Eriksen 2020 - 2023

 

 

Ansattevalgt Janne Eldrid Vik 2019 - 2022
Guri Ulseth 2020 - 2023
Eva A M Lien 2020 - 2023
Thomas Hovde 2020 - 2023
Vara Kari Nergård 2020 - 2023
Linda Grande 2020 - 2023
Egenkapitalbeviseiere Arnt R Solem 2020
Arne Frode Pettersen 2020 - 2023
Inge Mikkelhaug 2020 - 2023
Hans Kristian Norset 2020 - 2023
Vara Hans Jørgen Dahl 2020
Lillian Vik 2020 - 2023

På bildet er alle faste medlemmer, nå nær som Arnt Solem. I hans sted er vararepresentant Hans Jørgen Dahl.