Koronakrisen påvirker også fusjonsprosessen mellom Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank. Styrene i bankene har besluttet å utsette generalforsamlingene som skal ta stilling til en fusjon fra 26. mars til 19. mai 2020. Mer informasjon kan dere lese i børsmelding som ble lagt ut 25. mars på Oslo Børs.