Resultat av innskytervalg Ørland Sparebank 2021:

Faste kandidater:

Frida Knutshaug Ervik

Håkon Langstrand Sannan

Vararepresentant:

Per Amund Amundsveen

 

Vi gratulerer  - og takker alle som har stemt. 

Mer om generalforsamlingen og styret i Ørland Sparebank finner du her: Tillitsvalgte i Ørland Sparebank