Koronapandemien har de siste ukene endret hverdagen til alle. Mange opplever usikkerhet for sin økonomi. Som lokalbank skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe i denne situasjonen. Både familier, enkelt kunder, bedrifter, lag og organisasjoner. På kort sikt og lang sikt.

Lavere rente vil gi lavere kostnader for våre lånekunder. Derfor iverksetter vi nå renteendring på utlån uvanlig raskt: 

Ørland Sparebank setter ned renten på lån med inntil 1 % poeng. Dette inkluderer tidligere varslet renteendring på inntil 0,50 % poeng (meldt 19.03.20). Praktiske årsaker gjør at vi velger å slå de to renteendringene sammen. For våre kundene vil det derfor framstå som èn renteendring og ikke to.

Endringer gjøres gjeldende på nye lån fra 26.03.20 og eksisterende lån fra 08.04.20. 

For innskudd setter vi ned med inntil 0,8 % poeng fra 29.05.20.

Varsel om renteendring vil i løpet av noen dager bli sendt i nettbanken eller via brev i posten.

Selv om døra er stengt, er banken åpen!

I tillegg til rentekutt kan avdragsfrihet og terminutsettelse på lån være tiltak som hjelper på kortsikt. For bedrifter ser vi på løsninger i dag, samt at vi venter på endelige retningslinjer for de statlige tiltakene fra regjeringen.

Ta kontakt med oss, så ser vi samme på hva som passer best for deg. Nå er det godt å ha en bank du kjenner!

Du treffer oss på tlf: 72 52 30 40 - post@orland-sparebank.no - Messenger Ørland Sparebank. Du kan også sende melding i nettbank/mobilbank.

Oppdatert prisliste finner du på vår hjemmeside i løpet av kort tid. 

Rentejusteringen er besluttet med utgangspunkt i den generelle markedssituasjonen og Norges Bank sine nedjusteringer. Det er flere faktorer enn styringsrenten i Norges Bank som påvirker renten i banker. Finans Norge har skrevet en artikkel på dette: 

Finans Norge - Vanskelig å sette utlånsrentene