Etter 12. mars ble hverdagen annerledes for de fleste. Ord som karantene, permitteringer, antibac og koronatid plutselig en del av samtalene og tanken våre.

Vi vet at dette har påvirket dere som er engasjert i frivillige lag og organisasjoner også. Det er arrangement som må avlyses, treninger/øvinger som ikke kan gjennomføres  og usikkerhet rundt mye.

 

Nasjonalt har det kommet ulike tiltak, blant annet «Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett».

Det er åpnet for å sende inn søknader, merk at søknadsfristen er allerede 21.04.20.

Mer informasjon finner du her: Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett fra Regjeringen

 

Sponsoravtaler

Fra Ørland Sparebank vil lag vi har sponsoravtaler med få utbetaling i begynnelsen av mai.

Gavetildeling 2020

Søknader fra gavetildelingen for 2020 er behandlet, og fordeling vedtatt av bankens generalforsamling.  Resultatet blir offentliggjort en av de nærmeste dagene. Så vil utbetaling bli gjort individuelt etter nærmere avtale.

Ide eller forslag til en spesiell aktivitet i en spesiell situasjon?

Har ditt lag har en ide om noe som kan skape aktivitet og bolyst i den spesielle situasjoen vi nå er i? Kanskje kan vi løse dette sammen?   

Døra er stengt, men banken er åpen!

Ørland Sparebank har vært her siden 1849. Vi har stått sammen med våre kunder og lokalsamfunnet gjennom oppgangstider, kriser og store endringer. Det skal vi gjøre nå også. Ingen vet hvor lenge dette vil vare, og hvordan den nye hverdagen blir. Men dere skal vite at vi er her for lag og organisasjoner nå også!

Vi ber om at lag og organisasjoner tar kontakt med oss hvis det er noe. Så tar vi en prat om ditt lag, og hvilke utfordringer og muligheter vi kan løse sammen.