På grunn av innskjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente oppdatert legitimasjon på noen av våre kunder. Ettersom mange av våre kunder bor i Trondheimsregionen, flytter vi oss dit slik at det blir enklere å komme innom med legitimasjon.


Sted: Quality Hotell Tiller

Dato: 21.09.2019

Tid: kl 11:00 - 16:00

Møterom: Tiller - ligger til venstre når du kommer inn på hotellet.

 

Hvem gjelder dette?

Dette gjelder kun deg som ikke har legitimert deg med pass eller annen gyldig legitimasjon i banken tidligere. Dette kreves uansett om du har vært kunde hos oss i kort eller lang tid. Det hjelper ikke at vi kjenner deg og vet hvem du er, vi må bekrefte legitimasjon.

Hvem kan komme til Tiller?

Vi har sendt brev til våre kunder som bor i Trondheim og området rundt, og som ikke har levert gyldig legitimasjon. Men alle som ikke har levert gyldig legitimasjon kan komme.

Hva er gyldig legitimasjon?

  • Dersom du har Bankid: Det er kun pass som er godkjent legitimasjon dersom du har Bankid. Bankid er din elektroniske signatur, og det kreves ekstra streng legitimasjonskontroll. 
  • Dersom du ikke har Bankid: Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass, men om du ikke har pass så kan du for eksempel bruke norsk førerkort som legitimasjon.

Legitimasjonen skal ha gyldig dato og nødpass godtas ikke.

 

Hvilke konsekvenser kan det få om du ikke kommer innom og legitimerer deg?

Hvis du ikke kommer innom og legitimerer deg slik vi har bedt om, kan kundeforholdet etter hvert bli sperret (inkludert eventuell Bank-ID). Du vil i tilfelle motta et varsel i forkant.