Hvert år gir Ørland Sparebank deler av sitt overskudd til gaver til allmennyttige formål.

Frivillige lag og organisasjoner som har prosjekt, aktivitet og tiltak som er rettet mot barn og ungdom blir prioritert.

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, og det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel. Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur. Gjennom vår gavetildeling har mange av fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter har blitt virkeliggjorte.

For å søke om gavemidler benyttes det digitale søknadsskjema på linken.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med markedsansvarlig Janne Eldrid Vik: jv@orland-sparebank.no / tlf 900 34 001