På generalforsamling 2. desember 2020 ble Hans Kristian Norset valgt til ny styreleder.

Hans Kristian er 60 år, driver gården Norset gård og er daglig leder i Fosen Transport. Han er godt kjent med banken, blant annet har han tidligere vært i leder i bankens forstanderskap. Vi gratulerer og ønsker ham velkommen!

Frem til nå har Skjalg Ledang vært styreleder i Ørland Sparebank. Han har valgt å tre ut av styret da han har fått ny stilling utenfor Ørland kommune og i den forbindelse også flytter fra kommunen. Ørland Sparebank takke for den innsatsen han har gjort for banken og ønsker han lykke til med nye utfordringer.