Bankens tillitsvalgte

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet, som fra 2020 består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Banken har også et styre, som skal være allsidig sammensatt.

Vedtekter for Ørland Sparebank

Vedtekter for Ørland Sparebank finner du her: VEDTEKTER

Instruks for valgkomiteen Ørland Sparebank finner du her: INSTRUKS

 

Bankens tillitsvalgte