1. Last ned stemmeseddel her: STEMMESEDDEL
  2. Les informasjon på stemmeseddel
  3. Gjør ditt valg (sett kryss)
  4. Lagre stemmeseddelen slik at du finner den igjen i ditt system
  5. Legg stemmeseddel til som vedlegg på en e-post
  6. I e-posten må du skrive inn Navn + Adresse + Telefonnummer
  7. Send e-post til valg@orland-sparebank.no

Du kan også skrive ut stemmeseddel, gjøre avkryssing og scanne den for å sende den som e-post.

For at stemmen skal være gyldig må vi ha mottatt e-posten i tidsrommet 08.02.21 kl 09:00 til 12.02.21 kl 15:30.

Informasjon mottatt på e-post i forbindelse med innskytervalg vil bli brukt til å bekrefte at avsender er stemmeberettiget og oppbevares frem til valget er gyldig, så vil den bli slettet.