Sammen kan vi se på din bedrifts utfordringer og muligheter, både på kort og lang sikt. Vi er en bank du kjenner - og som kjenner deg. 

Regjeringen har presentert flere pakker for å dempe de økonomiske virkningene av koronapandemien. Det er foreløpig endel uklarheter rundt hvordan dette skal fungere i praksis. I mellomtiden kan vi se på midlertidige løsninger, for å løse situasjonen for din bedrift her og så. Avdragsfrihet på lån? Økte kredittrammer? Terminutsettelse? 

For å hindre smittespredning ønsker vi ikke besøk i bankens lokaler, men du når oss på

  • tlf 72 50 30 40
  • post@orland-sparebank.no

Direktenummer og e-post til hver rådgiver finner du på vår hjemmeside.

 

Regjeringens strakstiltak kan du lese her:

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

 

En oversikt over nasjonale tiltak innenfor næringsliv og økonomi finner du her:

Nasjonale tiltak innenfor næringsliv og økonomi