Fjørfe

Fjørfeforsikringen sikrer økonomien for deg som driver med fjørfeproduksjon.
  • Erstatter de økonomiske tapene ved sykdom, ulykke eller død som gjør at produksjonen reduseres
  • Dekker avbruddstap som følge av sykdom
  • Gjelder også om myndigheter pålegger restriksjoner eller nedslakting