Innboforsikring

Hos oss kan du velge mellom ordinær innboforsikring eller Innbo Pluss som er vårt beste alternativ.
  • Erstatter skade på tingene dine ved brann, vann og tyveri
  • Erstatter dine utgifter, dersom du må bo utenfor hjemmet grunnet skade
  • Inkluderer ID-tyveri
Sjekk pris og kjøp innboforsikring

Dette omfattes av forsikringen din

Hos oss kan du velge mellom Innbo og Innbo Pluss. Se hva som passer deg best.

Innbo Pluss Innbo
Uhellsforsikring med inntil 15.000 kroner i hele verden
 
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet


Innbo som blir skadet i flytting med egen bil

 Tyveri av sykkel inntil 30.000 kroner  
 Tyveri av sykkel inntil 10.000 kroner   
Tyveri fra uteareal på forsikringsstedet

Ombygging av bolig pga ulykke eller handikap

Identitetstyveri

Skade på matvarer og luktskade på fryser og kjøleskap


Brann-, vann- og tyveriskade Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!