Børsmelding: 

Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank stopper foreløpig fusjonsprosessen

 

Det vises til Intensjonsavtale om mulig sammenslåing mellom Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank datert 17.06.2019 og påfølgende vedtak i styret den 24.02.2020 om inngåelse av Hovedavtale, Avtale om gjennomføring, Fusjonsplan med vedlegg samt­ styrets vedtak den 24.03.2020 om utsettelse av generalforsamlingens behandling til den 19.05.2020.

 

Styrene i begge bankene mener fortsatt at en fusjon mellom banker på Fosen er riktig i et langsiktig perspektiv, for å sikre en sterkere lokalbank på Fosen.

 

Etter en total risikovurdering knyttet til usikkerheten rundt den pågående koronapandemien og hvilke effekter denne vil kunne påføre samfunnet, har imidlertid bankenes styrer vedtatt at fusjonsprosessen foreløpig stoppes. Videre arbeid med en eventuell fusjon mellom bankene starter opp igjen når situasjonen tillater det.

 

Medlemmene i generalforsamlingen vil inviteres til et fysisk informasjonsmøte om saken så snart myndighetene tillater møter i et slikt omfang.

 

Kontaktperson:

Styreleder i Ørland Sparebank Skjalg Ledang, mob. 913 20 798

Styreleder i Stadsbygd Sparebank Marit Vaarheim, mob. 970 28 705