Vedtekter for Ørland Sparebank

Vedtekter for Ørland Sparebank finner du her: VEDTEKTER

Instruks for valgkomiteen Ørland Sparebank finner du her: INSTRUKS

 

Det meste kan løses over en kopp kaffe

Bankens forretningsidé

Ørland Sparebank er en selvstendig lokalbank for Ørland og omegn. Banken tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet og trygghet for sine kunder. Tjenestene ytes gjennom digitale tjenester og personlig rådgivning. Bankens rådgivning kjennetegnes med god kompetanse og høye etiske krav. Banken skal være langsiktig og ta samfunnsansvar, særlig lokalt.

Vedtekter for Ørland Sparebank

Vedtekter for Ørland Sparebank finner du her: VEDTEKTER

Instruks for valgkomiteen Ørland Sparebank finner du her: INSTRUKS