Om Ørland Sparebank

Folkelighet, nærhet og personlig service har alltid vært en viktig del av bankens arbeid. Dette er verdier vi setter høyt. Vi er 27 ansatte som jobber for at hver enkelt kunde skal få en løsning tilpasset sitt behov. Ørland Sparebank ble opprettet i 1849, og er en selvstendig og solid lokal sparebank med en aktivitetskapital på 4,2 milliard kroner. Vi ønsker å være en aktiv medspiller i lokalmiljøet - både for næringslivet og lag/ foreninger. Banken støtter hvert år lokale lag og organisasjoner gjennom gavetildeling og sponsorstøtte. Ørland Sparebank er en del av Eika-alliansen, sammen med 65 andre banker. Som en lokal sparebank er det viktig for oss å være en del av en større allianse. Det gjør at vi kan tilby gode og konkurransedyktige produkter og tjenester til deg som kunde.

Vedtekter for Ørland Sparebank

Vedtekter for Ørland Sparebank finner du her: VEDTEKTER

Instruks for valgkomiteen Ørland Sparebank finner du her: INSTRUKS

 

Våre kjerneverdier