STYRET
Skjalg Ledang                        Leder 
Kristin Grøtan Frengen          Styremedlem, nestleder
Arne Hernes                           Styremedlem  
Siw Anita Hoøen                    Styremedlem 
Nina Finseth                           Styremedlem, ansattevalgt

Varamedlemmer 
Solveig Finboe                       1.varamedlem 
Joachim Hestnes                     2. varamedlem
Thomas Hovde                       Personlig varamedlem, ansattevalgt 

GENERALFORSAMLINGEN

Kundevalgt
Lars Bonvik
Mai Lis Hvitsand
Rune Halvorsen
Dag Inge Hernes
Per Amund Amundsveen
Hans Kristian Norset

Varamedlemmer kundevalgt
Anne Grete Eriksen
Håkon Langstrand Sannan

Ansattevalgt
Gunn Nesset 
Guri Ulset
Janne Eldrid Vik

Varamedlem ansattevalgt
Karl Kristian Dahl

Kommunevalgt
Finn Olav Odde
Knut Ring
Marit Sletten

Varamedlem kommunevalgt
Therese Eidsaunet

VALGKOMMITE
Rune Halvorsen      leder, kundevalgt
Janne Eldrid Vik     medlem, ansattevalgt
Finn Olav Odde      medlem, kommunevalgt

Lars Bonvik           Varamedlem valgkomiteen, kundevalgt
Guri Ulset              Varamedlem valgkomiteen, ansattevalgt
Knut Ring              Varamedlem valgkomite, kommunevalgt