Gavetildeling og sponsoravtaler Ørland Sparebank 2020

Ørland Sparebank Cup

Stolt sponsor og bidragsyter lokalt

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, og det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel i nærområdet.

Vi bidrar blant annet ved å være stolt sponsor til mange lag og organisasjoner, noe som gir dem mulighet for langsiktig planlegging.

Gjennom vår gavetildeling har mange av fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter har blitt virkeliggjorte.

Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur, og vi er ydmyke og takknemlige - det er veldig artig å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra som her!

Juleaksjon - kopper gjøres klare ørland Sparebank

Aksjon mot ensomhet

Alle over 75 år i Ørland skal i løpet av uke 51 få besøk på trappa av en grendakontakt.
Gavetildeling Austrått Golfklubb

Austrått Golfklubb

Austrått Golfklubb fikk penger fra gavetildeling 2020 til påbygg klubbhus.
 
Jenter som spiller fotball Ørland Sparebank Cup

Fotballfest i 2020 også!

Ørland Sparbank Cup spilles 15. og 16. august - litt anderledes enn vanlig.
Ørland Frisebeeklubb - mann kaster frisebee i kurv

Ørland Frisbeeklubb

Kr 600.000 er fordelt lokalt i gavetildeling 2020. Se hva Ørland Frisbeeklubb skal bruke pengene til. Kanskje du vil prøve?