Stolt sponsor og bidragsyter lokalt

Stolt sponsor og bidragsyter lokalt

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, og det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel i nærområdet.

Vi bidrar blant annet ved å være stolt sponsor til mange lag og organisasjoner, noe som gir dem mulighet for langsiktig planlegging.

Gjennom vår gavetildeling har mange av fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter har blitt virkeliggjorte.

Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur, og vi er ydmyke og takknemlige - det er veldig artig å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra som her!

Lokalbidraget 2019

Har ditt lag eller organisasjon en ide om noe som er bra for lokalsamfunnet,

men mangler penger for å få dette til?

Vi fyller 170 år – og feier dette med å dele ut kr 100.000 ekstra til lokale lag og organisasjoner.

Gavetildeling 2019

Generalforsamlingen i Ørland Sparebank har besluttet følgende gavetildeling for 2019:

Hvem

Tildelt kr

Bjugn Il Skigruppa

10.000

Bjugn/ Ørland Skøyteklubb

10.000

Døsvik Havn

10.000

Fosenklang

10.000

Galleri Molo

10.000

Garten Grande Grendalag

10.000

IL Yrjar Bueskyttere

15.000

Kjeungen Kystlag

10.000

Kråkvåg Velforening

10.000

LHL Ørland

10.000

Meieriet Frivillighetens Hus

10.000

Musikklaget Kornetten

10.000

Nedre Hovde Vel

25.000

Opphaug Vel

10.000

Storfosna Båtforening

10.000

Storfosna Velforening

10.000

Treffpunkt Uthaug

10.000

Uthaug Songlag

10.000

Uthaug Velforening

10.000

Yrjar Heimbygdslag

10.000

Ørland Ballklubb

10.000

Ørland Ballklubb Håndballgruppa

20.000

Ørland Barne- og Ungdomskorps

18.000

Ørland Bluesklubb

10.000

Ørland Frisbeeklubb

20.000

Ørland Froskemannsklubb

10.000

Ørland Gospelkor

10.000

Ørland Klatreklubb

10.000

Ørland Kultursenter

75.000

Ørland Pistolklubb

15.000

Ørland Sangforening

10.000

Ørland Turnforening

10.000

Ørland/ Bjugn Husflidslag

5.000

Total kom det inn søknader på til sammen ca kr 3.000.000.