Stolt sponsor og samarbeidspartner

Ørland Sparebank ønsker å være en aktiv støttespiller i lokalmiljøet, det er viktig for oss å bidra til økt aktivitet og trivsel i nærområdet. Vi er sponsor til mange lokale lag og organisasjoner, noe som gir dem mulighet for langsiktig planlegging.  Gjennom vår gavetildeling har mange av fått økonomisk støtte, slik at planlagte prosjekter og aktiviteter har blitt virkeliggjorte. Vi vet at det legges ned utallige dugnadstimer lokalt innen idrett og kultur, og vi er ydmyke og takknemlige - det er herlig å være lokalbank på en plass hvor det skjer så mye bra som her!

Gavetildeling og sponsoravtaler Ørland Sparebank 2020